27. izložba dokumentarne fotografije Ataha Mahića

Preporod Brčko distrikt BiH i Medžlis IZ Brčko su 6.8.2019. povodom Kurban bajrama u Domu Islahijeta organizirali 27.izložbu dokumentarne fotografije brčanskog fotografa Ataha Mahića pod nazivom "Od Gajreta do Islahijeta". Najnovijom Mahićevom izložbom predstavljen je dio aktivnosti Gajreta i Islahijeta, kulturnih društava koja su djelovala u Brčkom u prvoj polovini 20.vijeka. Osim što su vjeran dokument koji kazuje o bogatstvu i raznolikosti kulturnih sadržaja koji su organizirani u okviru ovih društava, predstavljene fotografije su svjedočanstvo o ulozi Gajreta i Islahijeta u kulturnom organiziranju Bošnjaka Brčkog u vremenu kada su nastale.
 
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample