Korajac image and text block

Vakufi Alijage Kučukalića

        Alijaga Kučukalić je rođen 1807. godine u Čačku u Srbiji. Kao dječak se doselio sa majkom u Brčko i započeo svoj mukotrpni i slavni životni put. Na početku je jedva preživljavao, loveći i prodajući ribu. No, brzo se snašao i ovladao trgovačkim iskustvom, te tako postao jedan od najbogatijih ljudi u to vrijeme u Brčkom ali i šire. Iako iznimno bogat čovjek, zadržao je svojstvo skromnosti i dobrohotnosti.

       Bio je veliki vakif, humanisata i dobrotvor. Uvakufio je imovinu velike materijalne vrijednosti, oko 30 čestica, među kojima kuće, dućane, kafane, magaze i dr. Najpoznatiji njegov vakuf je Ruždija medresa koja i danas postoji i čija je obnova u toku. On i njegovi potomci u sagradili i uvakufuli i Mekteb ibtidaiju u kojem je danas smješteno obdanište „Evlad“ kao i „Čačak medresu“ koja je u toku minulog rata devastirana, a u prvoj poratnoj godini potpuno porušena... Opširnije

 

Alijaga Kučukalić