Predstavljanje mlađe grupe Ansambla pjesama i igara
BZK "Preporod" Brčko distrikta BiH

U srijedu 20.12.2017. godine u zgradi Islahijeta predstavljena je namjlađa grupa Ansambla pjesama i igara BZK "Preporod" Brčko distrikt BiH. 
Umjetnička voditeljica ove grupe je mr.sc. Jasmina Aghbar.

Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample