Dan oslobođenja Brčkog i Islahijet 

U povodu 7. aprila Dana oslobođenja Brčkog, navodimo nekoliko važnih podataka o članovima društva „Islahijet“. Među članovima „Islahijeta" istakli su se kao hrabri revolucionari Hasan Aganović-Tač, Tamara Begović, Zaim Mušanović-Zajc, Hariz Suljić, a kroz samo Društvo prošli su mnogi brčanski članovi KPJ i SKOJ-a, neki od njih su Pero Marijan, Haso Burić, Jelenka Voćkić, Dragoljub Marković, braća Salihodžić, Šuhreta Ajanović, Mujo Tursić, Arif i Ahmet Dervišević, Safet Pašalić, koji je jedno vrijeme bio i sekretar partijske ćelije u Brčkom, i mnogi drugi. Sama činjenica da je u Brčkom 1941. godine djelovalo 15 članova KPJ i 30 članova SKOJ-a od kojih je skoro polovina bila i član društva „Islahijet“ govori o doprinosu koje je ovo društvo dalo na putu antifašizma. Voćkić Joco (1961), koji je i sam bio akter događaja navodi da su Komunistička partija (KPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) stvorili čvrsto jezgro budućih boraca narodnooslobodilačkog rata (NOR-a). On navodi: "Potrebno je istaći i značaj društva Islahijeta. Prostorije Islahijeta bile su u to vrijeme kao neka slobodna teritorija NOP-a u Brčkom“.
Na prvoj fotografiji Tamara Begović, na drugoj članovi muzičke sekcije Islahijeta: Stoje (s lijeva na desno) Galib Terzić, Ahmed Hasanefendić, Efendić (?), Mehmed (?), Mujo Tursić. Sjede (slijeva na desno): Ahmed Dervišević, Suljo Bešić, Zaim Mušanović, Ragib Dautović.
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample