Djevojačka nošnja poklonjena brčanskom Preporodu

Djevojačka oprema za udaju (ruho) Hane Alikadić, rođene 1888. godine u uglednoj porodici Selmanagić u Srebrenici. Udala se izuzetno mlada za Dauta Alikadića u Sarajevo. Iz Sarajeva doselili najprije u Gornji Rahić, a potom u Brčko. Iz braka sa Dautom rođeno je sedmero djece: Hajrija, Ediba, Fehim (Gornji Rahić), Esad, Fatima, Fadila i Fadil (Brčko). Ove vrijedne predmete poklonila je unuka Hane Alikadić, Alma Burić-Bašić. Hana Alikadić je umrla i ukopana u Brčkom 1968. godine.

Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample