Obavještenje o donošenju 
Odluke o utvrđivanju rang liste kandidata 
kojima se dodjeljuje redovna stipendija

U skladu s članom 11. Pravilnika o postupku dodjele stipendiija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravilnik), Komisija za provođenje postupka dodjele redovnih i posebnih stipendija (u daljem tekstu: Komisija) donijela je 21.05.2019. godine Odluku o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija, broj: 2/19. 

Postupak dodjele stipendija je pokrenut na osnovu Drugog javnog poziva za dodjelu redovnih stipendija studentima I, II i III ciklusa studiranja za akademsku 2018/2019. godinu, broj 39/19 od 29.04.2019. godine. 

Komisija je po zatvaranju Javnog poziva, pristupila utvrđivanju ukupnog broja prijavljenih kandidata, kandidata koji ispunjavaju propisane uslove i pristupila bodovanju samo onih kandidata koji ispunjavaju propisane uslove radi sačinjavanja rang liste, kao i donijela Odluku o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje stipendija (u daljem tekstu Odluka), a sve u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika. 

Odluka biti istaknuta na internet stranici BZK „Preporod“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine www.preporod-brcko.ba osam (8) dana, a sve u skladu s članom 11. stav 4. Pravilnika.

Kandidat koji nije zadovoljan Odlukom, može podnijeti prigovor Upravnom odboru „Fondacije porodice Bećirević“ (u daljem tekstu: Upravni odbor) u roku od osam (8) dana od prvog narednog dana od isteka roka objave na internet stranici BZK „Preporod“ Brčko distrikt BiH. 

Prigovor se dostavlja neposredno u prostorije Fondacije porodice Bećirević, u zatvorenoj koverti naslovljenoj Upravnom odboru, ili posredno putem pošte na adresu Fondacija porodice Bećirević, ul. Branislava Nušića 40, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. 

U prilogu ovog obavještenja je Odluka o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija.  

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, 21.05.2019. godine

Odluka o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija