Izložba "Srebrenica danas" i koncert "Duo Aliada"

U nedjelju, 5. juna 2016. g., u Domu Islahijeta je otvorena izložba fotografija „Srebrenica danas" i održan koncert „Duo Aliada" iz Beča, a sve u saradnji sa ambasadom Republike Austrije u Bosni i Hercegovini. Izložbu je otvorio zamjenik ambasadora  gosp.Wolfgang Thill.
Tekuća godina je od strane Saveznog ministarstva za Europu, integraciju i vanjske poslove proglašena Godinom kulture Bosna i Hercegovina – Austrija. Austrijska ambasada u BiH je u skladu s tim za cijelu godinu pripremila kulturni program koji sadrži razne manifestacije (izložbe, koncerte, naučne skupove, dane filma i sl.), sa namjerom da se isti realizuju u što više gradova u Bosni i Hercegovini.
Izložba „Srebrenica danas" je projekat koji je inicirala ERSTE Fondacija povodom obilježavanja 20-e komemoracije genocida u Srebrenici i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ova aktivnost je podržana od strane Doraja Eberle u saradnji sa Fondacijom „Bauern helfen Bauern" – Bratunac. Izložba je u 2015. godini, nakon Srebrenice postavljena u Zemaljskom muzeju u Sarajevu i Beogradu.
Ova izložba je koncipirana kao putujuća izložba. Autor Dejan Petrović je u saradnji sa urednicom Christiane Erharter s ciljem predstavljanja vizualnog prikaza grada i osoba koje u njemu žive, industrije i poljoprivrede u obliku 8 postera na kojima su sadržane fotografije, a koje su popraćene kratkim opisima te pratećim tekstovima ličnosti koje su u proteklih 20 godina bili aktivni u bih društvu: pisac, kulturni kritičar i prevodilac Boris Buden, političar Erhard Busek, književnica i publicistkinja Slavenka Drakulić, predsednica Savetodavnog odbora Erste Fondacije Doraja Eberle, reditelj Haris Pašović, historičarka umjetnosti, kustosica i književnica Bojana Pejić, nekadašnji Visoki predstavnik za BiH Volfgang Petrič i režiserka Jasmila Žbanić.
Svi tekstovi prikazuju sliku Srebrenice, koju autori tekstova danas imaju, kako se ovaj grad razvio u proteklih 20 godina i kakvu budućnost može imati.
Nakon otvaranja izložbe prisutni su mogli uživati u koncertu Duo Aliada iz Beča.
Michal Knot (saksofon) i Bogdan Laketić (harmonika)
Dok se saksofon obično povezuje s jazzom, harmonika najčešće asocira na narodnu muziku. Ali, šta se desi kada se ova dva instrumenta, koji obično pripadaju različitim svjetovima, spoje u duo? Michał Knot (saksofon) i Bogdan Laketić (harmonika) ovim neobičnim sastavom unose svježinu u klasičnu i baroknu muziku, čiji nastanak seže mnogo dalje od povijesti ova dva instrumenta. Ova dva muzičara poznatom repertoaru dodaju originalne primjese, ali i novije kompozicije Claudea Debussya, Albana Bergai i Krzysztofa Pendereckog uranjaju u nove boje zvuka. A zašto su se nazvali duo Aliada? Zvučno ime je proizašlo iz sličnog načina stvaranja zvuka („allied sound") harmonike i saksofona.

Duo Aliada je uvršten u program podrške mladim muzičarima/muzičarkama Ministarstva za Evropu, integraciju i vanjske poslove pod nazivom„The New Austrian Sound of Music" (NASOM).

Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample