KONKURS

Obilježavanje 23. godišnjice formiranja 108/215. viteške motorizovane brigade Armije RBiH

Koordinacija boračkih udruženja proisteklih iz 108/215. brigade Armije RBiH i BZK Preporod Brčko distrikta BiH u povodu obilježavanja 23. godišnjice formiranja 108/215. viteške motorizovane brigade Armije RBiH raspisali su konkurs za najbolje literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola.

Teme za osnovce su:
"BORCI U BIJELIM MANTILIMA"
Pri obradi ove teme učenici trebaju da pišu o ratnoj bolnici u Maoči i zaslugama doktora/ica, medicinskih sestara, medicinskih tehničara i ostalog osoblja u liječenju i brizi o borcima i civilima. Potrebno je osvrnuti se na humanost medicinskog osoblja u surovim ratnim uvjetima tokom kojeg su izlagali sopstveni život prilikom izvlačenja i evakuacije ranjenih boraca sa prvih borbenih linija.
"LICE I NALIČJE MOJE SLOBODE"
U ovoj temi učenici trebaju da usporede svoj život danas sa životom boraca u ratno vrijeme. U radu treba obrazložiti zbog čega su borci zaslužni i značajni? Treba se zapitati čega su se oni morali odreći zbog rata i čega su se morale odreći njihove porodice? Potrebno je istaći razlike današnjeg života u miru sa životom u ratu.
Teme za srednjoškolce su:
"RIJEČI ČVRŠĆE OD MERMERA – SPOMENIK VAM DIŽU SINOVI I KĆERI"
Svjedočenje i sjećanje jednako je bitno kao i podizanje mermernih spomenika. Od učenika se očekuje da objasne zašto je bitno sjećati se i pripovijedati o poginulim borcima, šehidima i civilnim žrtvama rata. Bitno je da učenici obrazlože zašto se sjećanja trebaju prenositi na nova pokoljenja i koja je dužnost njihove generacije, a i budućih. Također, učenici mogu pisati o ispravnim načinima poštovanja i svjedočenja i, najzad, o važnosti slušanja.
"BORCI – DANAS NEVIDLJIVI, JUČER NAJVAŽNIJI"
Pri obradi ove teme od učenika se očekuje da skrenu pažnju na skromnost boraca koja je izražena spram njihovog ogromnog doprinosa u odbrani domovine i njihove žrtve.
Tokom pisanja radova treba imati na umu da su učesnici u ratu najprije ljudi, pa onda vojnici i da je rat vanredno stanje koje ne smijemo slaviti niti propagirati.
• Radovi mogu biti napisani u prozi (esej, rasprava, pripovijetka, opis...) ili u obliku lirske pjesme.
• U razmatranje će se prihvatiti samo originalni učenički radovi.
• Radovi trebaju biti uredno i čitko napisani.
Za prvo mjesto nagrada je 300,00 KM; za drugo 200,00 KM a za treće mjesto 100,00 KM, s tim da će nagrađeni dobiti i po knjigu. Nagrade se dodjeljuju u dvijema kategorijama – za osnovne i srednje škole. Konkurs je otvoren do 9. maja 2015. godine, a nagrađene radove će autori pročitati na Svečanoj akademiji koja će biti upriličena 16. maja povodom Dana 108/215. viteške motorizovane brigade Armije RBiH.