Kantardžićka cigla izložena u Domu Islahijeta 

Kantardžićka cigla sa inicijalima uglednog brčanskog trgovca, dobrotvora i mecene H. Mehmeda Kantardžića, rođenog 1864. godine u Sarajevu, preminulog 1947. godine u Brčkom izložena je u Domu Islahijeta. Ciglom kantardžićkom koja je pravljena na ciglani Mehmeda Kantardžića izgrađena su brojna brčanska naselja.
Mehmed Kantardžić je 1920.godine izabran za člana Gradskog poglavarstva, a uporedo s tim bio je izuzetno aktivan u radu kulturno-prosvjetnog društva „Gajret“. Godine 1929. izabran je za prvog revizora tog društva u Brčkom. Zajedno sa uglednim građanima Brčkog, kao što su trgovac Abdaga Kučukalić, doktor Abdulah Bukvica, hafiz Mustafa H. Mehmedagić, Salih H. Mehmedović, Abdulgani ef. Ibrahimbegović, Ibrahim Redžepović, 1925. godine bio je član odbora za gradnju Islahijetovog doma.
Mehmed Kantardžić je pokopan na brčanskom mezarju „Ivici“.
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample