Koncert klasične muzike

U okviru manifestacije "Proljeće u gradu", 20. maja 2016.g. održan je Koncert klasične muzike

Učestvovali su:
Mr. Dženana Šehanović (klavir)
Jasmina Šehanović (violina)
Mr. Elvis Sivčević (gitara)
Učenici Osnovne muzičke škole Brčko:
U klasi Sanja Zoletić (harmonika):
Dragan Pantić
Milica Garić
U klasi Dragan Đokić (harmonika):
Ismar Đakić
Danijel Lukić
U klasi Jasmin Hasić (klavir):
David Klopić

Željeli smo zvukove i melodiju klasične muzike izvesti u parku ispred Gradske Vijećnice i na tom simboličnom mjestu progovoriti jedinim univerzalnim jezikom – muzikom, ili kako kaže Levi „muzikom kao zvučnim esperantom". Legendarni Bono Vox je zapisao sljedeće: „pop glazba govori kako je sve u redu, a rock tvrdi suprotno i kaže ti kako svoju stvarnost još uvijek možeš promijeniti".
Klasična muzika nema tako ograničene ciljeve i svrhu. Ona je bezvremena i univerzalna i za nju su mnogi rekli kako je najbolji posrednik između duhovnog i osjetilnog života te najveća hrana ljubavi. Platon je sve umjetnosti a posebno muziku smatrao sredstvima za oblikovanje čovjekovog karaktera. Moć muzike krije se u sličnosti njezine strukture s čovjekom, ritam,harmonija i melodija imaju veze sa tijelom, dušom i duhom.
Razvijeni svijet to danas sve više koristi pa tako iz teorije tzv. „Mozartova efekta" proizilazi da bi klasična muzika mogla kod beba ubrzati razvoj mozga, povećati koeficijent inteligencije i logično zaključivanje. Pokazalo se da muzika koja im se pušta prije rođenja može blagovremeno uticati na bebe u kasnijoj dobi. Da sada ne spominjemo brojne teorije koje govore o tome koliko sviranje i slušanje klasične muzike pozitivno utiče na razvoj i odrastanje mladih osoba.
U našem iskustvu ako čujete da se sa talasa dvije radio stanice emituje klasična muzika možete zaključiti da je to dan žalosti.
Umjesto buke i bijesa koji nas okružuje i koji zamagljuje savjest i okreće pažnju od važnog ka trivijalnom i nerijetko vulgarnom mi vam  nudimo glas tišine koji, kao nekada proročki prst koji piše po zidu starog Babilona, pokušava da probudi savjest čovjeka današnjice.