Obilježavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika i predstavljanje projekta "Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava" 

Dana 26. februara na Trgu mladih podjeljene su oznake za knjige sa citatima književnika Bekima Sejranovića koji su prilagođeni slijepim i slabovidnim osobama. Ova ulična akcija bila je priprema za događaj posvećen obilježavanju Dana maternjeg jezika uz sjećanje na Bekima Sejranovića i prezentaciju „Pristup informacijama kao jedan od važnih preduslova za uključivanje slijepih osoba u život zajednice“. U okviru višednevne manifestacije obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika istog dana u brčanskom Preporodu predstavljen je projekt “Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava ” koji udruženje realizira uz podršku Britanskog konzulata u Bosni i Hercegovini. U okviru programa predstavljanja govorilo se o pravima osoba sa invaliditetom, dok je drugi dio programa bio posvećen pedesetoj godišnjici rođenja književnika Bekima Sejranovića.

Koordinatorica projekta Enida Murselović je kazala da Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini koju je uradila 2017.godine Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini pokazuje da je položaj osoba sa invaliditetom skoro isti u svim dijelovima Bosne i Hercegovine te da je ta populacija najčešće izložena višestrukoj marginalizaciji i diskriminaciji.

- Glavni ciljevi projekta koji predstavljamo su unaprjeđenje položaja osoba s invaliditetom, te promocija zagovaračkih aktivnosti putem platforme Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje koja će biti jedan od rezultata projekta. Aktivnosti smo počeli jučer u okviru Preporodove manifestacije obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika. Naši saradnici i volonteri su na Trgu mladih razgovarali sa građanima o značaju maternjeg jezika, pravima osoba sa invaliditetom, te su podijelili oznake za knjige- bookmarke sa inspirativnim citatima književnika Bekima Sejranovića u povodu pedesete godišnjice njegova rođenja koji su odštampani na latinici i Brajevu pismu - izjavila je Murselović.

O  poteškoćama sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom u svakodnevnom životu govorila je diplomirana bibliotekarka i aktivistica za prava slijepih i slabovidnih osoba Amna Alispahić.

Kazala da su posljednjih godina zbog pandemije, i ukupne političke i ekonomske situacije, svi su okrenuti sebi i da je teško u tom kontekstu očekivati sluh društva za probleme osoba sa invaliditetom.

Kazala je da ukoliko se govori o pristupu književnim djelima, napredak savremene tehnologije i mogućnost da kompjuter čita bilo koji tekst pružaju daleko veće mogućnosti pristupa književnim djelima.

Moderatorica programa Enida Čejvanović je izjavila da je brčanski Preporod u okviru obilježavanja Dana maternjeg jezika sinoćnji događaj posvetio onima koji svijet osjećaju i vide drugačije.

Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample