Predstavljanje knjige "Majka - Život i sudbina" autora Muhameda S.Mujkića

U subotu, 21. novembra 2015.g., u Domu Islahijeta Brčko, održano je predstavljanje knjige "Majka - Život i sudbina", autora Muhameda S. Mujkića.

U programu su učestvovali:

Emina Pita, prof.bosanskog jezika i književnosti
Mr. Muhamed S. Mujkić

Iz recenzije

...Mujkićev jezik je čisti narodni, istinski maternji govor, koji odražava izraz bošnjačkog naroda iz doba kojeg pričom tretira. Leksika je bosanska, s nemalim brojem orijentalizama, koji su se toliko interpolirali u bosanski jezik, da ih doživljavamo kao njegov autohtoni dio. Upravo taj narodni jezik mu i pomaže da opiše svoju majku i uspije da izrazi njene misli. A njene misli uvijek su bile usmjerene prema dobroti i dobrom, bez obzira na sve patnje koje su je pregazile: „Ja sam ljubavlju živjela. Za mržnju nisam znala."
...Os dvoga rođenja Fadila je znala i šta je bol. Nakon udaje i sama je doživjela sudbinu svoje majke Ajše i postala samohrana majka. Cijeli život se borila da djecu izvede na pravi put i kada se to i desilo, kada su Husein, Emira, Muhamed i Ešefa, postali svoji ljudi, uspješni, porodični, Fadilu i njenu porodicu je zadesilo najveće zlo do tada-rat u Bosni i Hercegovini , koji je počeo da divlja i uništava sve ljudsko 1992.godine.
...I Zija Dizdarević je pisao o Majci. Dizdarevićeva Majka je neprevaziđeni simbol bošnjačke žene i majke. Čitajući tu pripovijetku svi se sjetimo svojih nena, nana, majki u izlizanim dimijama i sa spuštenim pogledima. Mujkićeva Majka se razlikuje od Dizdarevićeve. Dizdarevićeva Majka je više tradicionalna, pokorna, dok je Mujkićeva Majka više iz našeg vremena.
...Njenom smrću (1995.godine, ne dočekavši slobodu i susret s djecom i unučadi) ne završava njeno bitisanje, jer je ona i iz svijeta duša povezana sa svojom djecom. To nadtjelesno, transcedentno iskustvo, najčešće doživljava njen sin Muhamed. Vijest o smrti majke prima realno, pojmi je, ali odbija da je prihvati, jer je nije vidio mrtvu: „Ja se majke sjećam samo žive, nisam je vidio mrtvu."

Emina Pita,
profesorica bosanskog jezika i književnosti