Zbornik radova

Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta

Sa posebnom radošću obavještavamo javnost da su završene sve pripreme za štampu Zbornika radova nastalih na Naučnom skupu „Književnost kao prostor izazova u reprezentaciji/konstrukciji bošnjačkog kulturnog identiteta“ održanog u Domu Islahijeta u Brčkom, 15. i 16. oktobra 2016. godine.  Štampanje Zbornika radova planirano je u aprilu mjesecu a do tada svi zainteresovani mogu čitati i preuzeti tekstove u elektronskom formatu. Izražavamo posebnu zahvalnost prof.dr. Vedadu Spahiću za inicijativu i velik trud uložen u organizaciju skupa i pripremu Zbornika radova, predsjedniku BZK „Preporod“ BiH Senadinu Laviću, svim učesnicima Naučnog skupa i autorima naučnih radova, uredničkom timu Emini Osmić Hajdarević i Ernadu Osmiću, te Rešadu Grboviću za tehničku pripremu Zbornika.

BZK „Preporod“ Brčko distrikt BiH
Predsjednik Ćazim Suljević

PDF verziju Zbornika radova možete preuzeti OVDJE